Elämänkriisit

Elämänkriisit

Oletko sairastunut vakavasti tai menettänyt läheisesi? Kenties joudut luopumaan sinulle tärkeästä ihmissuhteesta tai työpaikasta? Tai ehkäpä odotettu siirtymä uuteen ottaakin enemmän voimillesi kuin olisit osannut odottaa?

Jokainen meistä kohtaa tilanteita, jolloin elämän perusta tuntuu murtuvan. Nämä tilanteet pysäyttävät ja saattavat muuttaa elämän suunnan pysyvästikin.

Kriisin kohdalla on tärkeää, ettei jää ajatustensa ja tunteidensa kanssa täysin yksin, vaikka oma aika muutoksen käsittelylle onkin tärkeää.

Toisinaan läheisten tai vertaisten tuki tilanteessa riittää ja auttaa jaksamaan eteenpäin. Aina se ei ole kuitenkaan mahdollista tai riittävää, jolloin voi olla parempi kääntyä ulkopuolisen ammattilaisen puoleen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun sama kriisi koskettaa myös omia läheisiäsi ja kaipaat mahdollisuutta asian purkamiseen ilman, että sinun tarvitsee miettiä heidän jaksamistaan tai kokemuksia.

Ulkoisesti sama tilanne on kuitenkin jokaiselle oma ja ainutlaatuinen. Siihen, miten kriisin koemme ja siihen reagoimme, vaikuttaa merkittävästi mm. oma elämänhistoriamme ja aiemmat kokemuksemme. Toisinaan myös ulkoisesti pieneltä tuntuva asia voi herättää yllättävän isoja reaktioita, koska se nostaa pintaan aiempia kipeitä kokemuksia. Omat tunteet ja ajatukset voivat herättää myös hämmennystä, syyllisyyttä ja häpeääkin.

Ulkopuoliselle ammattilaiselle puhuminen tarjoaa mahdollisuuden käydä rauhassa, turvallisessa ilmapiirissä läpi omia kokemuksia ja niiden herättämiä tunteita ja ajatuksia. Samalla voit saada tietoa siitä, mitä kriisitilanteen läpikäymiseen kuuluu ja tukea omaan selviytymiseesi.