Psykologin vastaanottopalvelut Tampereella, tervetuloa!

Psykologi tavattavissa

Olen Katri Hynninen – tamperelainen psykologi, joogaohjaaja ja Psykologipalvelu Mantelipuun perustaja.

Valmistuin psykologian maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2005 ja olen Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama psykologi.

Psykologi on ihmisen kasvun ja kehityksen, käyttäytymisen, ajattelun ja mielenterveyden asiantuntija. Psykologin työ pohjautuu tieteeseen ja luotettavaan kokemukseen.

Psykologina toimintaani ohjaa laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja lisäksi noudatan psykologien ammattieettisia periaatteita, joihin kuuluvat mm. luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus, pätevyys ja sen kehittäminen, vastuu ja väärinkäytösten välttäminen sekä ammatillinen riippumattomuus. Valvira valvoo psykologien toimintaa yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Tämä takaa sen, että jokaisella psykologina työskentelevällä on riittävä koulutus ja ammattitaito työhön. Psykologin laillistuksen voit tarkistaa helposti tietopalvelu JulkiTerhikistä työntekijän nimellä. Löydät luonnollisesti myös minut sieltä.

Neuvolapsykologista yrittäjäksi

Olen työskennellyt työurani aikana monipuolisesti erilaisissa tehtävissä lapsiperheiden sekä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin parissa.

Työskentelin pitkään neuvolapsykologina ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Minulla onkin paljon erityisosaamista raskauteen, synnytykseen ja vauva-aikaan liittyvistä teemoista. Olen kohdannut työssäni myös vanhemmuuden raskaimpia puolia, enkä arastele olla tukenasi esimerkiksi keskenmenon, kohtukuoleman tai lapsen menetyksen yhteydessä.

Psyykkinen stressi, uupumus ja psykologinen palautuminen ovat myös kiinnostuksen kohteitani. Joskus kantokykymme voi ylittyä pidempään jatkuneen stressin seurauksena, toisinaan elämäntilanne voi olla muuten vakaa, mutta äkillinen elämänkriisi horjuttaa jaksamista rajustikin. Olipa tausta kumpi tahansa, asian tarkastelu yhdessä ammattilaisen kanssa auttaa saamaan etäisyyttä siihen ja löytämään keinoja eteenpäin.

Mieli ja keho vaikuttavat meissä yhtä vahvasti

Itsemyötätunto ja kehollisuus

Teen työtäni integratiivisella työotteella ja yhdistelen eri lähestymistapoja tilanteen mukaan. Koen kognitiivisen käytäytymisterapian sekä erityisesti sen kolmannen aallon lähestymistavat, kuten hyväksymis- ja omistautumisterapian ja myötätuntosuuntautuneen terapian olevan lähellä omaa ymmärrystäni ihmisen psyykkisestä toiminnasta.

Ajattelun ja sanojen lisäksi olen kiinnostunut siitä, kuinka erilaiset tunnetilat, kokemukset ja elämäntilanteet ilmenevät meissä kehollisesti. Koen, että keho ja mieli ovat vahvasti yhtä ja usein myös psykologisessa työskentelyssä on hedelmällisempää pyrkiä ymmärtämään näiden toimintaa yhdessä kuin toisistaan erillisinä. Esimerkiksi voimakas tunnereaktio voi lähteä tasaantumaan helpommin kehollisten harjoitusten kuin puhumisen kautta. Tilanteen rauhoituttua voi olla kuitenkin hyvä käydä kokemusta läpi myös sanallisesti jäsentämällä, esimerkiksi puhumalla tai kirjoittamalla. Olemalla läsnä kehossamme voimme oppia ymmärtämään paremmin myös psyykkisiä reaktioitamme.

Lähestymistapani on kuunteleva ja aktiivinen. Vaikka haluankin kuulla ehkä hieman kliseisesti sen, miltä sinusta tuntuu, tarjoan myös ehdotuksia siitä, mikä tilannettasi voisi helpottaa.

Olen opiskellut myös lasten- ja nuorten joogaopettajaksi sekä aikuisten joogaopettajaksi. Aikuisten joogan parissa ohjaamiseni painottuu levon ja palautumisen joogaan. Ohjaan mm. restoratiivisia yksilö- ja pienryhmätunteja.

Vapaa-ajallani viihdyn mielelläni perheeni ja ystävien parissa, mutta nautin myös omasta ajasta. Eläimet, erityisesti koirat ja hevoset ovat kuuluneet elämääni jo aivan lapsesta lähtien. Valokuvaaminen on minulle paitsi keino tallentaa muistoja, myös mahdollisuus pysähtyä kauniin ja kiehtovan äärelle arjessa.  Pidän myös lukemisesta, pitkistä kävelylenkeistä, maadoittavista joogahetkistä ja luonnossa liikkumisesta. Nautin erityisesti hyvästä ruuasta, teatteriesityksistä ja rennoista päivistä mökillä.

Pätevyys ja koulutustaustaa:

 • Laillistettu psykologi vuodesta 2005
 • Työkokemusta mm. neuvolapsykologina, perheneuvolasta, lastenpsykiatrialta, koulupsykologina, terveyskeskuspsykologina ja lasten neuropsykologisena kuntouttajana (yksilö- ja ryhmäkuntoutus)
 • Restoratiivisen joogan ohjaajakoulutus 2022-2023 (kesken)
 • Psykofyysisen psykoterapian perusteet 2020-2021
 • Heartful Yoga Academy -joogaopettajakoulutus 5/2020-11/2021
 • Itsemyötätunnon taitoja Mindful Self Compassion -ohjelman mukaan (1-8/2020)
 • Lasten ja nuorten joogaopettajakoulutus 1-5/2020
 • Interpersoonallisen terapian (IPT) koulutus 4-5/2017
 • Hoidollisen vauvaperhetyön prosessikoulutus 2-11/2016
 • Kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumiskoulutus 2014-2015
 • Mindfulness-MBSR/Rentoutus- ja stressinhallintakurssi 04/2012
 • MIM Varhaisen vuorovaikutuksen havainnointikoulutus 01-02/2012
 • Perhe- ja verkostotyön koulutus 08/2007-06/2008
 • Useita yksittäisiä koulutuspäiviä psykologian alalta
Psykologipalvelut tukenasi. Pitkä kokemus.

Mielen ja kehon yhteys

Olen ollut jo nuoresta lähtien kiinnostunut ihmisen mielestä, tunteista ja ajatuksista. Minua kiehtoo ja hämmentää se, miten vahvasti ja toisinaan myös hämmästyttävän nopeasti tunteet meissä rationaalisiksi mielletyissä ihmisissä ilmenevät.

Toisaalta olen ollut jo lapsena vahvasti kehollinen ja myös tunteita ja mielentiloja kehoni kautta ilmentävä henkilö. Stressi tai ahdistus voi näkyä kehossamme ennen kuin siitä on edes mielen tasolla tietoinen. Tälle opin kouluaikana hienon terminkin ja ymmärsin olevani psyko-fyysinen kokonaisuus.

Tätä kehomielijärjestelmää olen pyrkinyt opiskelemaan ja ymmärtämään koko ajan paremmin ja hyödyntämään sitä kautta saamaani tietoa työssäni psykologina ja toki myös omassa arjessani.

Kun tunteet ottavat vallan

Mantelipuu metaforana viittaa siihen, kuinka tunteet ja keho vaikuttavat meissä yhtä vahvasti. Tunteet ovat automaattisia ja voivat viritä hetkessä ilman, että valitsemme niitä tietoisesti.  Kehollisten harjoitusten avulla voimme löytää tiemme takaisin tähän hetkeen.

Mantelipuu on kaunis, pienikokoinen hedelmäpuu. Sen hedelmien kiviä kutsutaan manteleiksi. Mantelitumake puolestaan on tumakerypäs, joita on aivoissa kaksi kappaletta, yksi kummallakin aivopuoliskolla. Nimensä mantelitumake on saanut siitä, että yksi tumakkeista on mantelin muotoinen. Mantelitumake on osa aivojen tunnejärjestelmää. Se reagoi erityisen herkästi lajin säilymisen kannalta tärkeisiin ärsykkeisiin, kuten uhkaan ja vaaraan. Mantelitumaketta kutsutaankin usein aivojen pelkokeskukseksi. Aina harkinta ei ehdi mukaan ja saatamme reagoida voimakkaasti silloinkin, kun siihen ei olisi todellista syytä.

Kun tunteet ottavat vallan, ei sanallinen rauhoittelu tai järkeily ole useinkaan toimiva lähestymistapa. Tilanteen nollaaminen voi toimia tällöin paremmin kehollisesta lähtökohdasta. Pysähtyminen tähän hetkeen ja oman kehon tuntemuksiin voi toimia maadoittavana ja rauhoittavana elementtinä hädän hetkellä. Joogaharjoituksista tuttu puuasento on fyysisesti hyvin yksinkertainen ja samalla vakauttava ja pysäyttävä. Jo tukijalan huolellinen juurruttaminen maata vasten luo levollisuutta. Tasapainoiluun keskittyminen auttaa tuomaan huomion kehoon, jolloin mielikin vähitellen asettuu. Erilaiset keholliset havainnot ja harjoitukset tarjoavat oivan lähestymiskulman myös muihin tunnekokemuksiin ja mielen prosessien ymmärtämiseen. Psykologipalvelu Mantelipuun tapaamisissa on mahdollista puhumisen ja keskustelun lisäksi tutustua paremmin omaan kehomieliyhteyteen ja saada sillä tavalla lisää ymmärrystä omista reaktioista ja käyttäytymisestä.

Psykologipalvelu Mantelipuu on perustettu vuonna 2022. Yrityksen historia on siis huomattavasti lyhyempi kuin ammatillinen polkuni psykologina. Työskentelin ennen yrittäjäksi ryhtymistä pitkään pääasiassa julkisten palvelujen parissa. Siirtymistä yksityiseksi ammatinharjoittajaksi motivoi halu tarjota osaamistani apua tarvitseville asiakkaille aiempaa joustavammin ja helposti saavutettavasti.

Pidän asiakastyöstä ja ihmisten kohtaamisesta. Kohtaan asiakkaani aidosti myötäeläen ja koen tärkeäksi ja arvokkaaksi sen, että voin olla tukena elämän vaikeissa hetkissä.

Yrittäjyyden myötä koen, että minulla on mahdollisuus keskittyä vielä aiempaa paremmin tähän itselleni merkitykselliseen puoleen psykologin työssäni.